Mitt viktigaste uppdrag

Mitt riksdagsuppdrag är för mig väldigt viktigt. Dock inte lika viktigt som att vara förälder och nu har jag förmånen att vara föräldraledig med min son. Det har jag varit sedan september, därav att jag inte uppdaterat hemsidan på väldigt länge. Den 27 februari är jag åter i tjänst. 

En spade är en spade och ett brott är ett brott

Nedan följer min senaste replik till Martin Smedjeback från det kriminella nätverket Tomma burar. Repliken är publicerad i tidningen Smålänningen idag (17/8).

I måndagens tidning påstår Martin Smedjeback att jag fört fram åsikten att han inte bör ha rätt att yttra sig på en insändarsida på grund av att han använder sig av ”civil olydnad”. Det är en helt felaktig anklagelse. Smedjebacks och allas vår yttrandefrihet kommer jag alltid försvara liksom en tidnings rätt att avgöra vilket material de publicerar. Insändare från kriminella nätverk, likt Tomma burar, tycker jag personligen en tidning i regel bör refusera för att istället ge utrymme åt personer och organisationer som respekterar demokratiskt stiftade lagar.

Smedjeback skriver att han är tacksam över att leva i demokrati. Ord som ekar tomma när han och den organisation han företräder inte nöjer sig med att använda demokratiska verktyg för att nå sina politiska mål. Smedjeback menar att djurens situation inte diskuteras i riksdagen och att ”civil olydnad” därför behövs. Djurskyddsfrågor debatteras flitigt i riksdagen och varje år väcks ett stort antal förslag i ämnet men egentligen är det för denna debatt helt irrelevant. Att en fråga inte ges önskad uppmärksamhet ger ingen rätt att sätta sig över lagen i en välutvecklad demokrati så som Sverige. För övrigt har Sverige världens strängaste djurskyddslagstiftning och min absoluta uppfattning är att vi i Sverige har en djurhållning att vara stolta över och att Sveriges lantbrukare generellt sätt förtjänar beröm och uppskattning för den fina produktion de bedriver. Att Smedjeback är av en helt annan uppfattning ger honom ingen rätt att begå brott.

Att ta lagen i egna händer är respektlöst gentemot alla människor och organisationer som respekterar demokratins spelregler. Olaga intrång, skadegörelse och stöld är handlingar som aldrig kan accepteras i en demokrati. En spade är en spade och ett brott är ett brott. Och det även om man, likt Smedjeback, försöker försköna sin brottslighet genom att kalla den för civil olydnad. Brottlighet som är såväl organiserad och som politiskt motiverad är särskilt allvarlig eftersom den utmanar vår demokrati. Därför behövs krafttag mot illegal djurrättsextremism.

Johan Hultberg (M), Riksdagsledamot från Kronobergs län

Öppna landskap kräver ett konkurrenskraftigt jordbruk

I Smålandsposten den 9 augusti lyfter de miljöpartistiska riksdagsledamöterna Stina Bergström och Emma Nohrén problemet med färre betesdjur och igenväxande betesmark.

De båda miljöpartisterna har helt rätt i att detta är ett allvarligt problem och att utvecklingen är bekymmersam. Lösningen är dock inte mer av Miljöpartiets politik. Tvärtom. Läs hela mitt svar till Bergström och Nohrén här.

 

Slösaktig plakatpolitik räddar inte vår miljö

I Smålänningen idag svarar jag miljöpartisten Stina Bergström. Läs min artikel nedan.

Slösaktig plakatpolitik räddar inte vår miljö

I en debattartikel här i Smålänningen den 2 augusti argumenterade jag för att även miljöpolitiken måste vara resultatinriktad och kostnadseffektiv. Något annat har vi inte råd med. Miljö- och klimatutmaningarna är nämligen för stora för att mötas med slösaktig plakatpolitik.

Huvudpoängen i min artikel var helt enkelt att miljöpolitiken inte är en tävling om vilket parti som satsar mest av skattebetalarnas pengar utan att det även i miljöpolitiken måste vara resultaten som står i fokus. Därför var det en smula tragikomiskt när Miljöpartiets Stina Bergström i fredagens tidning svarade mig med att ”regeringen satsar på miljön”. I sin replik försökte Bergström lyfta fram regeringens ”miljöframgångar” och gav exempel på höjda anslag, höjda skatter och utredningar om helt nya skatter. Det är beklämmande att Bergström och Miljöpartiet tycks vara av åsikten att ju högre skatterna är och ju mer skattemedel som det sätts sprätt på ju bättre är det. Inte ett enda ord ägnade Bergström åt de faktiska resultaten av regeringens politik.

Jag är dock inte förvånad över att Miljöpartiet och regeringen inte vill diskutera de konkreta resultaten. De är nämligen inte särskilt imponerade. Tvärtom. Hittills har regeringen främst levererat brutna löften och ett bristande ledarskap. Klimatutmaningen är den av regeringen högst prioriterade miljöfrågan. Men sedan S och MP tog över regeringsmakten har dock utsläppsminskningstakten bromsat in. Att de svenska utsläppen inte sjunker i samma takt som under Alliansens tid förklaras framför allt av att utsläppen från transportsektorn nu inte minskar alls. Just nu ser vi hur andelen miljöbilar minskar och att elbilarna inte säljer lika bra som tidigare. Vi ser också, som en konsekvens bland annat av regeringens tidigare felaktiga skattehöjning på etanol, att etanolbilarna är på väg ut.

Sverige har goda villkor att ersätta fossila drivmedel med förnybara, inte minst från skogen men också från jordbruket. Därför vill vi moderater ge långsiktiga och goda villkor åt biodrivmedlen, stärka svenskt jord- och skogsbruk samtidigt som vi driver på omställningen av fordonsflottan.

Det är allvarligt att regeringens måttstock för framgång är spenderade kronor och inte uppnådda resultat. För mig som moderat kommer målet alltid att vara att leverera så goda resultat som möjlighet till en så låg kostnad som möjligt. Därför fortsätter vi moderater att stå upp för en miljö- och klimatpolitik byggd på respekt för skattebetalarnas pengar, forskning och utveckling samt inte minst internationellt samarbete. Våra stora miljö- och klimatutmaningarna kan bara lösas tillsammans med andra länder.

Johan Hultberg (M), Riksdagsledamot från Kronoberg och miljöpolitisk talesperson

Värna vår demokrati – straffa illegal djurrättsextremism hårdare

Nedan insändare publicerade Smålänningen idag. 

I måndagens (8/8) utgåva av Smålänningen fanns en insändare undertecknad Martin Smedjeback från det kriminella nätverket Tomma burar. I insändaren redogjorde Smedjeback för hur nämnt nätverk tidigare i somras hade tagit sig in på en gård i Östergötland och citat ”befriat fyra kalkoner”. Det är, tycker jag, en smula anmärkningsvärt att Smålänningen väljer att publicera en insändare från ett öppet kriminellt nätverk som vill sprida kännedom om sin illegala verksamhet. Det verkligt allvarliga är dock så klart att Smedjeback, Tomma Burar och liknade nätverk anser sig ha, och tar sig rätten, att sätta sig över våra lagar och vår demokrati.

Den svenska demokratin är välutvecklad och våra grundläggande medborgliga rättigheter så som åsikt-, religions-, demonstrations- och yttrandefrihet är grundlagsskyddade. I Sverige kan således varje människa fritt uttrycka sin åsikt, bilda opinion för sin sak och i allmänna och fria val påverka vårt lands utveckling och våra lagars utformning. De personer och organisationer som använder sig av illegala metoder i sin strävan efter ett visst politiskt mål utför allvarliga kränkningar av vår demokrati.

Jag är därför av åsikten att politisk driven brottslighet, så som brottlighet kopplad till djurrättsextremism, behöver tas på större allvar och ges högre prioritet av rättsväsendet. I riksdagen har jag motionerat om flera förslag på hur. De rättsvårdande myndigheternas kunskap om denna typ av brottslighet behöver stärkas och arbetet bättre samordnas inom polismyndigheten. Vidare bör också straffskalan ses över. Att ta sig in på en gård och ”befria” fyra kalkoner” är inte bara olaga intrång och stöld utan också ett allvarligt utfall på vår demokrati.

Johan Hultberg (M), Riksdagsledamot från Kronoberg

Vilket är det viktigaste av FN:s hållbarhetsmål?

I fjol enades världens länder om 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG;s). Totalt finns hela 169 delmål. Vilket är viktigast och varför? Läs mitt svar på Supermiljöbloggen.

Även miljöpolitiken måste vara resultatinriktad

I dagens SMP skriver jag om att även miljöpolitiken måste vara resultatinriktad. Läs hela artikeln här.

Skydd av skog

I förra veckan hade jag interpellationsdebatt med Åsa Romson, avgående miljö- och klimatminister. Läs min interpellation här och se debatten nedan.

Den gröna färgen flagnar

Den gröna färgen flagnar från regeringen. Läs min artikel i Aktuell Hållbarhet.

(M)iljöpolitik i M-podden

Härom dagen intervjuades jag av Michael Andersberg som driver Mpodden. Lyssna gärna på vårt samtal om bland annat bilpooler, tillväxt och om varför Miljöpartiets politik inte hänger ihop.

Underlätta för socialtjänsterna

Idag hade jag interpellationsdebatt med Åsa Regnér (S) om behovet av få fram fler familjehem och att se över hur socialtjänstlagen kan göras mer ändamålsenlig. När socialtjänsterna i Sveriges kommuner är satta under mycket hård press måste vi vända på varje sten för att se hur t.ex. utredningen av familjehem kan underlättas och snabbas på utan att kvalitén riskeras.

Tyvärr var ministern mer intresserad av att försöka skylla på Alliansregeringen än av att presenteras konkreta förslag för att underlätta för kommunernas socialtjänster.

Se ett klipp från debatten nedan. Hela debatten hittar du på riksdagens hemsida.

hult

Vildsvin och viltskador

Igår kväll hade jag en interpellationsdebatt med landsbygdsminister Bucht (S). Detta bland annat med anledning av att den av regeringen aviserade proposition om vildsvin och viltskador ännu inte överlämnats till riksdagen. I min interpellation ställde jag följande frågor;

1. Vad är anledningen till att regeringens planerade proposition om
vildsvin och viltskador ännu inte överlämnats till riksdagen, och när
avser statsrådet att överlämna propositionen?

2. Vilka förslag till åtgärder för att minska skadorna som vildsvinen
orsakar avser statsrådet att föreslå?

3. Står statsrådet fast vid sin uppfattning att jägare inte ska ges möjlighet
att sälja vildsvinskött, i en begränsad omfattning, direkt till konsument?

Dessvärre fick jag inte mycket till svar men se gärna debatten nedan och döm själva.

Lahouaichri avgår

Jag reagerade mycket starkt på de fruktansvärda uttalanden som Abdelhak Lahouaichri, ordförande för muslimska föreningen i Ljungby, gjorde i tidningen Smålänningen igår. Om detta skrev jag om här på bloggen igår och idag möte jag honom i debatt i P4 Kronoberg. Den debatten kan höras i efterhand nedan. Nu har Lahourichri gett besked om att han avgår. Det var det enda rimliga och jag hoppas nu att medlemmarna i föreningen tydligt tar avstånd från de uttalanden som Lahouaichri har gjort.  Lahouaichri uppger dock att han avgår bland annat därför att han sedan artikel i Smålänningen fått ta emot ett stort antal hot. Det är helt oacceptabelt.

Ordföranden för muslimska föreningen i Ljungby måste avgå

Abdelhak Lahouaichri, ordförande för muslimska föreningen i Ljungby, gör i dagens utgåva av Smålänningen helt fruktansvärda uttalanden, bland annat jämfört han Israel med Hitler och säger att ”Israel är de största terroristerna”. Jag har reagerat starkt på uttalandena och förväntar mig att medlemmarna i föreningen nu gör detsamma och kräver sin ordförandes avgång. Läs mer i Smålandsposten och i Smålänningen.

Regeringens budget leder Sverige åt fel håll

Skrev i förra veckan i både Smålänningen och Smålandsposten med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition om hur regeringen blundar för Sveriges utmaningar och för en politik som leder Sverige åt fel håll. Hela artikel kan läsas här.

Arbetet för renare hav börjar på land

Idag är det Världsvattendagen och med anledning av denna skriver jag tillsammans med Jesper Skalberg Karlsson på Aktuell Hållbarhet om att arbetet för renare hav börjar på land.

Flygets utsläpp kräver internationella styrmedel

Det globala flygets utsläpp och klimatpåverkan ökar mycket snabbt. Enligt prognoser från ICAO, dvs. FN:s luftfartsorganisation, kan det globala flygets utsläpp komma att öka med någonstans mellan 300 och 700 procent till 2050, jämfört med 2005, och detta som en konsekvens av ett ökat resande. Därför är det mycket angeläget att det sluts internationella överenskommelsen om hur flygets stigande utsläpp kan hejdas och på sikt också minskas. Nu pågår inom ICAO tack och lov  förhandlingar om just detta men kommer man enas om tillräckligt skarpa styrmedel? Om bland annat detta hade jag i förra veckan en interpellationsdebatt med infrastrukturminister Anna Johansson. Min interpellation hittas här och debatten kan ses nedan.

Alliansen slår vakt om skogen

I förra veckan debatterade vi i riksdagen på nytt svensk skogspolitik. Den svenska skogspolitiken, med den nuvarande skogsvårdslagens två jämställda mål om miljö och produktion, har tjänat Sverige väl. Miljöhänsynen inom skogsbruket utvecklas samtidigt som virkesförrådet ökar. För att ytterligare utveckla det svenska skogsbruket måste vi bygga vidare på den framgångsrika utveckling och politik som vi sett sedan nuvarande skogsvårdslag trädde i kraft. Dessvärre tycks den nuvarande regeringen gå i andra tankar. Detta och mycket annat lyfte jag i debatten som kan ses nedan.

Underlätta klimatsmarta val – underlätta för bilpooler

Genom att underlätta för bilpooler kan både utsläppen och trängseln i våra städer kan minskas. Om detta skrev i helgen på Nyheter24 och i förra veckan hade jag också en interpellationsdebatt i ämnet som kan ses nedan.

Ett kliv framåt för klimatet

 
 I flera månader har jag jobbat stenhårt med Miljömålsberedningens förslag till utsläppsmål och klimatpolitiskt ramverk. Nu är delbetänkandet klart och överlämnat. Det känns väldigt skönt att ha resultatet i min hand. Förhoppningsvis kan betänkandet bli något bra för kommande regeringar att hålla sig i när Sveriges framtida klimatpolitik utvecklas. 
Delbetänkandet finner du här.